Wymagane dokumenty - złomowanie pojazdów

Niezbędne dokumenty, które właściciel powinien posiadać i okazać przy wyrejestrowaniu pojazdu to dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu, oczywiście o ile została wydana. Stosowna adnotacja znajduje się w dowodzie rejestracyjnym na ostatniej stronie.  Ewentualnie posiadane umowy-kupna sprzedaży.

W przypadku braku powyższych dokumentów należy wypełnić stosowne oświadczenie.

Wraz ze zmianą ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i wprowadzeniu pkt 9 do art. 33 umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC zostaje rozwiązana z mocy prawa z dniem wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu. Należy jednak podkreślić, że dotyczy to jedynie zaświadczeń wydanych przez stacje demontażu pojazdów legalnie prowadzących działalność gospodarczą na podstawie ustawy o z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Właściciel pojazdu, może upoważnić dowolną osobę do podpisania zaświadczenia o demontażu pojazdu w siedzibie naszej stacji.