Recykling - złomowanie pojazdów

Prowadzisz komis,sprowadzasz bądz importujesz samochody?

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Każdy wprowadzający pojazdy (producent lub importer) ma obowiązek zapewnić sieć zbierania !

  • Podmioty wprowadzające powyżej 1.000 pojazdów, rocznie będą zobowiązane do zapewnienia sieci zbierania pojazdów składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w każdym województwie

  • Wprowadzający nie więcej niż 1.000 pojazdów rocznie będą zobowiązani do zapewnienia sieci składającej się co najmniej z 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów

Pytania i odpowiedzi odnośnie sieci wprowadzania pojazdów.

1) Kto jest Importerem/Wprowadzającym ?

Zgodnie ze zmianami w Ustawie o Recyklingu z dnia  27 maja 2015, każdy kto wprowadza na teren Polski pojazd ,jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów na podstawie umów z przynajmniej trzema stacjami demontażu pojazdów.

 2) Czy za sprowadzony pojazd, muszę płacić opłatę recyklingową 500 zł ? 

Od dnia 1 stycznia 2016 roku, opłata zostanie zniesiona. Jednak Ustawa o recyklingu nakłada nowy obowiązek na importerów, czyli stworzenie sieci recyklingu pojazdów

3) Co się stanie jeżeli importer nie dostosuje się do Ustawy ?

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci wprowadzania pojazdów w roku kalendarzowym jest obowiązany bez wezwania do uiszczenia opłaty za brak sieci w wysokości 20 000 zł + inne koszty.

Ponadto Ustawa dla wprowadzających pojazdy ustala wysokość należnej opłaty za brak sieci stacji demontażu pojazdów (dla importerów wprowadzających do 1000 szt. rocznie).

Pytania i odpowiedzi odnośnie sieci wprowadzania pojazdów.

1) Kto jest Importerem/Wprowadzającym ?

Zgodnie ze zmianami w Ustawie o Recyklingu z dnia  27 maja 2015, każdy kto wprowadza na teren Polski pojazd ,jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów na podstawie umów z przynajmniej trzema stacjami demontażu pojazdów.

 2) Czy za sprowadzony pojazd, muszę płacić opłatę recyklingową 500 zł ? 

Od dnia 1 stycznia 2016 roku, opłata zostanie zniesiona. Jednak Ustawa o recyklingu nakłada nowy obowiązek na importerów, czyli stworzenie sieci recyklingu pojazdów

3) Co się stanie jeżeli importer nie dostosuje się do Ustawy ?

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci wprowadzania pojazdów w roku kalendarzowym jest obowiązany bez wezwania do uiszczenia opłaty za brak sieci w wysokości 20 000 zł + inne koszty.

Ponadto Ustawa dla wprowadzających pojazdy ustala wysokość należnej opłaty za brak sieci stacji demontażu pojazdów (dla importerów wprowadzających do 1000 szt. rocznie).